kulturidag.se

Stjärnan från Betlehem 


3
Det är ett julspel – som Södermalmsskolan som vi på Kultur Idag som vi uppskattar väldigt mycket, kommer spelas nu inför julen i år. Detta har blivit en tradition som är ett mycket populärt skådespel. Det handlar om hur Betlehemsstjärnan ledde de tre vise männen till stallet där Jesus föddes av sin mor Maria. Barnen spelar detta julspel med stor inlevelse. Och som åskådare får du höra och se berättelsen från början till slutet. Dessutom kommer det sjungas psalmer och andra stämningsfulla sånger så som ”Gläns över sjö och strand” till exempel.

Stjärnan från Betlehem är ett julspel som är ett modernt och tolkar världen hur den ser ut idag.  Barnen spelar för eleverna och deras föräldrar först och främst.

Men vid två tillfällen så kommer detta julspel även spelas för allmänheten och då går biljettpengarna till skolans stora utflykt på våren då de besöker olika kristna kulturskatter med mera.

Bakgrunden till detta årliga julspel är att för drygt 20 år sedan ville öka barnens kunskaper om Jesus födelse fast på ett annorlunda sätt. Förberedelserna julspelet är att barnen får läsa och skriva sina egna berättelse om Jesus och vilka dåd han utför. Detta sker några månader före premiären.

Dessutom lär barnen sig att samarbeta och hjälpas åt när kulisser, kläder och så vidare ska tillverkas. Samtidigt så involveras alla de skolämne som barnen läser i normala fall så som svenska, religion, historia och matematik bland annat.

Stjärnan från Betlehem är ett mycket populärt julspel för alla inblandade, föräldrar och allmänheten!

För mer info så kontakta skolan: info@kristnaskolan.nu Eller ring: 08 -66 14 78 23 under skoltid

 Stjärnan från Betlehem – historien bakom 

Vad är det som ligger bakom denna stjärna från Betlehem? Man har hängt upp adventsstjärnor i fönster sedan mitten av 1800-talet. Som en symbol för Betlehemsstjärnan som hjälpte de tre vise männen. Traditionen är att man hänger upp den innan första advent.

Människan har alltid varit intresserad av att utforska sin värld och de fysikaliska reglerna som styr den. År 1603 observerade astronomen Johannes Kepler att planeterna Jupiter och Saturnus närmad sig varandra och bildade tillsammans en stark ljuskälla på himlen. Ljuset som syntes på himlen i flera veckor såg ut som en stjärna.

Han beräknade planeternas rörelse tillbaka i tiden och upptäckte att samma fenomen uppstått tre gånger samma år kring tiden då Jesus föddes – på våren, under sommaren en gång till under senhösten. Det är sannolikt att detta fenomen har observerats av stjärnkunniga vetenskapsmän i österland. Kombinationen av Jupiter, som ansågs att vara en kunglig planet, och Saturnus, som var ett tecken för Israel, kunde bara tolkas på ett sätt: En ny kung skulle födas i Israel. Och de tre vise männen begav sig ut på sin resa.

Då är frågan om Keplers upptäckt då är sanningen om berättelsen om stjärnan från Betlehem? Är texten om de tre vise männen inte bara en saga, en liknelse utan historisk bakgrund? Kanske, vem vet? Det kanske ligger i tron som är upp till var och en!

Upptäckten på 1600-talet säger oss nämligen något mycket viktigare än att det kanske fanns en verklig stjärna från Betlehem. Kepler var en av de första som formulerade denna fascinerade tanken att naturen styrs av bestämda oh fasta lagar. Vår värld och vårt solsystem styrs av bestämda och fasta lagar. Vi människor kan bara existera i detta solsystem – på grund av naturen, världen är så oerhört väl uppbyggd eller ska vi säga skapad.

Berättelsen om stjärnan från Betlehem förknippa med Guds gåva till att utforska, att uppfatta vår värld samt dess naturlagar. Stjärnan från Betlehem ledet ej bort, utan alltid hem!

Scroll To Top