kulturidag.se

Kultursarvsdagen i Storkyrkan


Kulturarvsdagen
är ett arrangemang som Storkyrkan arrangerar varje år för att skapa förståelse, intresse och engagemang för vårt kyrkliga kulturarv och kulturmiljöer. En mångfald som alla, oavsett bakgrund kan göra anspråk på är viktigt för ett samhälle som håller ihop.

Vid denna dag så erbjuder de er en visning och guidade turer av Storkyrkan och berättar dess historia och kyrkans betydelse för staden Stockholm.

Då får du reda på bland annat att den byggdes redan på 1200-talet och att den har sex kyrkklockor som ringer vid gudstjänst. Och fram till 1906 så var det fångar som såg till att det ringde i klockorna, därefter så blev det motorer som sköter det i stället.

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program i European Hertiage Days och är det med firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare. Detta började 1991 och lockar 20 miljoner besökare till 30 000 lokala evenemang. Vilket Kulturarvsdagen i Storkyrkan ett av dessa.

Kulturarvsdagen i Storkyrkan har olika tema som alla följer som anordnar denna dag. Som i år handlade om: Tidens rörelse, om folkrörelse och samhällsengagemang. Vilket de bygger hela deras arrangemang runt om. Då du kunde få reda på hur stor kyrkans betydelse var i folkrörelse både nu- och dåtid.

Tidigare år:
2015      Människor värv och verk – en resa i industri. Och teknikhistoria
2014      I krigets spår
2013      Människors mötesplatser
2012      Under ytan
2011      Gröna platser

Storkyrkan samarbetar med Riksantikvarieämbetet som är huvudarrangörer och samordnare dör de Europeiska kulturarvsdagarna i Sverige och de i sin tur samarbetar med Sveriges Hembygdsförbund och från 2014 även med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Lilla Kulturarvsdagen i Storkyrkan 

Lilla Kultursarvdagen i Storkyrkan de riktar in sig på barn då de sänker nivån med sitt tema för i året så att de också kan förstår. Dessutom får de delta i våra guidade turer i Storkyrkan men guidningen är anpassad efter barnens och de ungas ålder så att de kan förstå och samtidigt att det blir roligt att lyssna samtidigt.

De bjuder in förskolor och låg- och mellanskolor som ligger runt om Storkyrkan för att ta del av deras kulturarvsdag. Men i praktiken är denna dag uppdelad på flera dagar så att får möjligheten att ta del av deras arrangemang.

Lilla kulturarvsdagen är precis som Kulturarvsdagen öppen för alla men vissa av aktiviteterna vänder sig särskilt för barn och ungdomar. Meningen med dessa dagar är att uppmuntra barn och unga att bli inspirerade av historien för att i sin tur kunna påverka kulturmiljön, så väl i dag men dessutom i framtiden. De vill stödja föräldrar, ledare och lärare att sporra barn och unga att upptäcka, utforska och utvärdera sin närmiljö.

Vilket i sin tur leder att dessa barn och unga lär sig uppskatta och vara rädda om våra kulturskatter vi har på så nära håll för dem.

Under dessa dagar så samarbetar de med Barn och Fritids i Stockholms kommun, Biblioteket och Barn och fritidsprogrammet på gymnasiet, för att kunna erbjuda barnen och de unga de bästa möjliga och kvalitetssäkra aktiviteter som kommer ge avtryck i dessa barns och ungas framtid.

Dessutom välkomnar de lokala föreningarna som finns i närområdet att delta i deras Lilla kulturarvsdagen i Storkyrkan. För på detta viset finns det möjligheten att kunna visa upp sin verksamhet.

Scroll To Top